Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (2007) (συζήτηση) (συζήτηση)
P6_CRE(2008)06-04
Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008
html 
Ανταγωνισμός: Τομεακή έρευνα σχετικά με τις λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες –Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ενιαία αγορά (συζήτηση)
P6_CRE(2008)06-04
Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008
html 
Ανταγωνισμός: Τομεακή έρευνα σχετικά με τις λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες –Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ενιαία αγορά (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2008)06-04
Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων(ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2008)05-21
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων(ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2008)05-21
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων(ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2008)05-21
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων(ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2008)05-21
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων(ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (5)
P6_CRE(2008)05-21
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων(ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (6)
P6_CRE(2008)05-21
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων(ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (7)
P6_CRE(2008)05-21
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου