Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ώρα των Ερωτήσεων(ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2008)05-21
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων(ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2008)05-21
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων(ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2008)05-21
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008
html 
Προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (συζήτηση)
P6_CRE(2008)05-19
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008
html 
Kατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 (συζήτηση)
P6_CRE(2008)05-19
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008
html 
Kατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2008)05-19
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008
html 
Εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων (συζήτηση)
P6_CRE(2008)05-19
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008
html 
Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (συζήτηση)
P6_CRE(2008)05-07
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008
html 
Αναθεώρηση της οδηγίας 94/45/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1994 για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης (συζήτηση)
P6_CRE(2008)05-07
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008
html 
Αναθεώρηση της οδηγίας 94/45/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1994 για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2008)05-07
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου