Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Επιτροπή: Δημοσιονομικό πλαίσιο και προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2009 (συζήτηση)
P6_CRE(2008)04-21
Δευτέρα 21 Απριλίου 2008
html 
Ακρόαση με θέμα « Εγκλήματα γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που διεπράχθησαν από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα (8 Απριλίου 2008) (συζήτηση)
P6_CRE(2008)04-21
Δευτέρα 21 Απριλίου 2008
html 
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P6_CRE(2008)04-09
Τετάρτη 9 Απριλίου 2008
html 
Καταπολέμηση του καρκίνου στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
P6_CRE(2008)04-09
Τετάρτη 9 Απριλίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2008)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2008)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2008)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2008)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (5)
P6_CRE(2008)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (6)
P6_CRE(2008)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου