Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2008)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2008)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)02-20
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008
html 
A6-0013/2008
Ώρα των Ερωτήσεων (προς την Επιτροπή)
P6_CRE(2008)02-19
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (προς την Επιτροπή) (2)
P6_CRE(2008)02-19
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (προς την Επιτροπή) (3)
P6_CRE(2008)02-19
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (προς την Επιτροπή) (4)
P6_CRE(2008)02-19
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (προς την Επιτροπή) (5)
P6_CRE(2008)02-19
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (προς την Επιτροπή) (6)
P6_CRE(2008)02-19
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (προς την Επιτροπή) (7)
P6_CRE(2008)02-19
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου