Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2008)01-16
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2008)01-16
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2008)01-16
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2008)01-16
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (5)
P6_CRE(2008)01-16
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (6)
P6_CRE(2008)01-16
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (7)
P6_CRE(2008)01-16
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (8)
P6_CRE(2008)01-16
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (9)
P6_CRE(2008)01-16
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (10)
P6_CRE(2008)01-16
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου