Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2008)01-16
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008
html 
CARS 21: ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)
P6_CRE(2008)01-14
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2008
html 
Η φορολογική μεταχείριση των ζημιών σε περιπτώσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα (συζήτηση)
P6_CRE(2008)01-14
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2008
html 
Η φορολογική μεταχείριση των ζημιών σε περιπτώσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2008)01-14
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2008
html 
Κατάργηση των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς (συζήτηση)
P6_CRE(2008)01-14
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2008
html 
Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 13 και14 Δεκεμβρίου 2007) (συζήτηση)
P6_CRE(2007)12-12
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007
html 
Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (συζήτηση)
P6_CRE(2007)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007
html 
Δεύτερη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Αφρικής (Λισαβόνα, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2007) (συζήτηση)
P6_CRE(2007)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007
html 
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P6_CRE(2007)12-10
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007
html 
Κοινοτική πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον (συζήτηση)
P6_CRE(2007)12-10
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου