Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
P6_CRE(2009)04-22
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (2)
P6_CRE(2009)04-22
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009
html 
Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-01
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009
html 
Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2009)04-01
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009
html 
Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (συζήτηση) (3)
P6_CRE(2009)04-01
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009
html 
Η κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων μετά τις Αμερικανικές εκλογές (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-25
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009
html 
Ενδιάμεση Συμφωνία για το Εμπόριο με το Τουρκμενιστάν - Ενδιάμεση Συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-25
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009
html 
Ενδιάμεση Συμφωνία για το Εμπόριο με το Τουρκμενιστάν - Ενδιάμεση Συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2009)03-25
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009
html 
Εξαμηνιαία αποτίμηση του διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-25
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009
html 
Εξαμηνιαία αποτίμηση του διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2009)03-25
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου