Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2007)07-11
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2007)07-11
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2007)07-11
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2007)07-11
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (5)
P6_CRE(2007)07-11
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (6)
P6_CRE(2007)07-11
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (7)
P6_CRE(2007)07-11
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007
html 
Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες (συζήτηση)
P6_CRE(2007)07-10
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
P6_CRE(2007)07-10
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (2)
P6_CRE(2007)07-10
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου