Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Προσφυγές στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων (συζήτηση)
P6_CRE(2007)06-21
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007
html 
Προσφυγές στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2007)06-21
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007
html 
Εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον (συζήτηση)
P6_CRE(2007)06-21
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
P6_CRE(2007)06-19
Τρίτη 19 Ιουνίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (2)
P6_CRE(2007)06-19
Τρίτη 19 Ιουνίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (3)
P6_CRE(2007)06-19
Τρίτη 19 Ιουνίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (4)
P6_CRE(2007)06-19
Τρίτη 19 Ιουνίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (5)
P6_CRE(2007)06-19
Τρίτη 19 Ιουνίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (6)
P6_CRE(2007)06-19
Τρίτη 19 Ιουνίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (7)
P6_CRE(2007)06-19
Τρίτη 19 Ιουνίου 2007
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου