Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Εξαμηνιαία αποτίμηση του διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-25
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009
html 
Εξαμηνιαία αποτίμηση του διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2009)03-25
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009
html 
Εξαμηνιαία αποτίμηση του διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας (συζήτηση) (3)
P6_CRE(2009)03-25
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009
html 
Εξαμηνιαία αποτίμηση του διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας (συζήτηση) (4)
P6_CRE(2009)03-25
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009
html 
Ευρωπαϊκή συνείδηση και ολοκληρωτισμός (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-25
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009
html 
Έκθεση αριθ. 10/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της Επιτροπής στις υπηρεσίες υγείας της Υποσαχάριας Αφρικής (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-11
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009
html 
Υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-11
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009
html 
Υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2009)03-11
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009
html 
Σρι Λάνκα (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-11
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009
html 
Σρι Λάνκα (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2009)03-11
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου