Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
P6_CRE(2007)05-22
Τρίτη 22 Μαΐου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (2)
P6_CRE(2007)05-22
Τρίτη 22 Μαΐου 2007
html 
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (συζήτηση)
P6_CRE(2007)05-09
Τετάρτη 9 Μαΐου 2007
html 
Οι μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο: ποια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση; (συζήτηση)
P6_CRE(2007)05-09
Τετάρτη 9 Μαΐου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
P6_CRE(2007)04-24
Τρίτη 24 Απριλίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (2)
P6_CRE(2007)04-24
Τρίτη 24 Απριλίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (3)
P6_CRE(2007)04-24
Τρίτη 24 Απριλίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (4)
P6_CRE(2007)04-24
Τρίτη 24 Απριλίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (5)
P6_CRE(2007)04-24
Τρίτη 24 Απριλίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (6)
P6_CRE(2007)04-24
Τρίτη 24 Απριλίου 2007
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου