Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
P6_CRE(2007)04-24
Τρίτη 24 Απριλίου 2007
html 
Υπηρεσίες πληρωμής στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
P6_CRE(2007)04-23
Δευτέρα 23 Απριλίου 2007
html 
Φάρμακα προηγμένων θεραπειών (συζήτηση)
P6_CRE(2007)04-23
Δευτέρα 23 Απριλίου 2007
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2007)03-29
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007
html 
A6-0061/2007
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2007)03-29
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007
html 
A6-0066/2007
Το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
P6_CRE(2007)03-28
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007
html 
Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2008 - Τμήματα Ι, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) και VIII(B))
P6_CRE(2007)03-28
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007
html 
Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2008 - Τμήματα Ι, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) και VIII(B)) (2)
P6_CRE(2007)03-28
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007
html 
Το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη - Ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων (συζήτηση)
P6_CRE(2007)03-28
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007
html 
Το μέλλον του τομέα αεροναυπηγικής στην Ευρώπη (συζήτηση)
P6_CRE(2007)03-14
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου