Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Το μέλλον του τομέα αεροναυπηγικής στην Ευρώπη (συζήτηση)
P6_CRE(2007)03-14
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2007)03-14
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2007)03-14
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2007)03-14
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2007)03-14
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (5)
P6_CRE(2007)03-14
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (6)
P6_CRE(2007)03-14
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (7)
P6_CRE(2007)03-14
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (8)
P6_CRE(2007)03-14
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (9)
P6_CRE(2007)03-14
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου