Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2007)03-14
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2007)03-14
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007
html 
Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
P6_CRE(2007)03-12
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2007
html 
Εταιρική κοινωνική ευθύνη: μια νέα εταιρική σχέση (συζήτηση)
P6_CRE(2007)03-12
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2007
html 
Ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ (2005) (συζήτηση)
P6_CRE(2007)02-15
Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2007
html 
Αύξηση της τιμής της ενέργειας (συζήτηση)
P6_CRE(2007)02-15
Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2007
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2007)02-14
Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2007
html 
A6-0020/2007
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2007)02-14
Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2007
html 
A6-0009/2007
Κατάσταση στο Νταρφούρ (συζήτηση)
P6_CRE(2007)02-14
Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2007
html 
Κατάσταση στο Νταρφούρ (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2007)02-14
Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2007
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου