Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2006)06-14
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2006)06-14
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2006)06-14
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2006)06-14
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (5)
P6_CRE(2006)06-14
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (6)
P6_CRE(2006)06-14
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (7)
P6_CRE(2006)06-14
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006
html 
Σχεδιασμός ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην ΕΚ (συζήτηση)
P6_CRE(2006)06-13
Τρίτη 13 Ιουνίου 2006
html 
Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία (συζήτηση)
P6_CRE(2006)06-13
Τρίτη 13 Ιουνίου 2006
html 
Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2006)06-13
Τρίτη 13 Ιουνίου 2006
html 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου