Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
P6_CRE(2009)03-10
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (2)
P6_CRE(2009)03-10
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (3)
P6_CRE(2009)03-10
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (4)
P6_CRE(2009)03-10
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (5)
P6_CRE(2009)03-10
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (6)
P6_CRE(2009)03-10
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009
html 
Η αναθεώρηση της πράξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής γειτονίας (διάλογος)
P6_CRE(2009)02-18
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009
html 
Η αναθεώρηση της πράξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής γειτονίας (διάλογος) (2)
P6_CRE(2009)02-18
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009
html 
Χρηματοδότηση δράσεων πλην της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας σε χώρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 (συζήτηση)
P6_CRE(2009)02-18
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009
html 
Χρηματοδότηση δράσεων πλην της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας σε χώρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2009)02-18
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου