Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Κοινοτικό νομικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών (ΕΕΥ) (συζήτηση)
P6_CRE(2009)02-18
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009
html 
Προξενική προστασία των υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες (συζήτηση)
P6_CRE(2009)02-04
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (Συμβούλιο)
P6_CRE(2009)02-04
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2009)02-04
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2009)02-04
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2009)02-04
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (Συμβούλιο) (5)
P6_CRE(2009)02-04
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (Συμβούλιο) (6)
P6_CRE(2009)02-04
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (Συμβούλιο) (7)
P6_CRE(2009)02-04
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (Συμβούλιο) (8)
P6_CRE(2009)02-04
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου