Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2005)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2005)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2005)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2005)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (5)
P6_CRE(2005)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (6)
P6_CRE(2005)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (7)
P6_CRE(2005)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (8)
P6_CRE(2005)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (9)
P6_CRE(2005)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (10)
P6_CRE(2005)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2005
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου