Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Βοϊβοδίνα
P6_CRE(2005)09-29
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Ώρα των ψηφοφοριών
P6_CRE(2005)09-29
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Βοϊβοδίνα
P6_CRE(2005)09-29
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Διακοπή της συνόδου
P6_CRE(2005)09-29
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών και στόχοι της Χιλιετίας για την Ανάπτυξη
P6_CRE(2005)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2005)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2005)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2005)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2005)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (5)
P6_CRE(2005)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου