Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2005)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2005)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2005)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2005)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (5)
P6_CRE(2005)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005
html 
1. Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων, 2. Επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων
P6_CRE(2005)09-26
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Νομικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών
P6_CRE(2005)09-26
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Νομικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (2)
P6_CRE(2005)09-26
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Πρωτόκολλο στη συμφωνία αλιείας τόνου ΕΚ / Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομόρων (2005 - 2010)
P6_CRE(2005)09-26
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Πρωτόκολλο στη συμφωνία αλιείας τόνου ΕΚ / Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομόρων (2005 - 2010) (2)
P6_CRE(2005)09-26
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2005
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου