Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Η προστασία των μειονοτήτων στην Ευρώπη (συζήτηση)
P6_CRE(2009)02-03
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009
html 
Η προστασία των μειονοτήτων στην Ευρώπη (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2009)02-03
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009
html 
Εκλογικά δικαιώματα ψήφου των άνευ ιθαγενείας κατοίκων της Λετονίας στις δημοτικές εκλογές (συζήτηση)
P6_CRE(2009)02-03
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009
html 
Εκλογικά δικαιώματα ψήφου των άνευ ιθαγενείας κατοίκων της Λετονίας στις δημοτικές εκλογές (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2009)02-03
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009
html 
Εκλογικά δικαιώματα ψήφου των άνευ ιθαγενείας κατοίκων της Λετονίας στις δημοτικές εκλογές (συζήτηση) (3)
P6_CRE(2009)02-03
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)01-15
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009
html 
B6-0051/2009
Αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις - κρατικές ενισχύσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (συζήτηση)
P6_CRE(2009)01-12
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009
html 
Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια (συνοπτική παρουσίαση)
P6_CRE(2009)01-12
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009
html 
Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια (συνοπτική παρουσίαση) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009
html 
Η κοινή γεωργική πολιτική και η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια (συνοπτική παρουσίαση)
P6_CRE(2009)01-12
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου