Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Γεωργία των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης
P6_CRE(2005)07-07
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2005
html 
Ζιμπάμπουε
P6_CRE(2005)07-07
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2005
html 
Ζιμπάμπουε (2)
P6_CRE(2005)07-07
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2005
html 
Εκμετάλλευση των παιδιών στη Γουατεμάλα
P6_CRE(2005)07-07
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2005
html 
Εκμετάλλευση των παιδιών στη Γουατεμάλα (2)
P6_CRE(2005)07-07
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2005
html 
Ανθρώπινα δικαιώματα στην Αιθιοπία
P6_CRE(2005)07-07
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2005
html 
Ανθρώπινα δικαιώματα στην Αιθιοπία (2)
P6_CRE(2005)07-07
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2005
html 
Ώρα των ψηφοφοριών
P6_CRE(2005)07-07
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2005
html 
Γεωργία των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης
P6_CRE(2005)07-07
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2005
html 
Διακοπή της συνόδου
P6_CRE(2005)07-07
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2005
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου