Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Θεμελιώδη δικαιώματα
P6_CRE(2005)05-25
Τετάρτη 25 Μαΐου 2005
html 
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P6_CRE(2005)05-25
Τετάρτη 25 Μαΐου 2005
html 
Ξηρασία στην Ισπανία
P6_CRE(2005)05-12
Πέμπτη 12 Μαΐου 2005
html 
Ξηρασία στην Ισπανία (2)
P6_CRE(2005)05-12
Πέμπτη 12 Μαΐου 2005
html 
Τόγκο
P6_CRE(2005)05-12
Πέμπτη 12 Μαΐου 2005
html 
Τόγκο (2)
P6_CRE(2005)05-12
Πέμπτη 12 Μαΐου 2005
html 
Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Δημοκρατία του Mari El στη Ρωσική Ομοσπονδία
P6_CRE(2005)05-12
Πέμπτη 12 Μαΐου 2005
html 
Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Δημοκρατία του Mari El στη Ρωσική Ομοσπονδία (2)
P6_CRE(2005)05-12
Πέμπτη 12 Μαΐου 2005
html 
Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βιρμανία/Μιανμάρ
P6_CRE(2005)05-12
Πέμπτη 12 Μαΐου 2005
html 
Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βιρμανία/Μιανμάρ (2)
P6_CRE(2005)05-12
Πέμπτη 12 Μαΐου 2005
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου