Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο)
P6_CRE(2005)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2005
html 
´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2005)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2005
html 
´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2005)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2005
html 
´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2005)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2005
html 
´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (5)
P6_CRE(2005)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2005
html 
´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (6)
P6_CRE(2005)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2005
html 
´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (7)
P6_CRE(2005)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2005
html 
´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (8)
P6_CRE(2005)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2005
html 
´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (9)
P6_CRE(2005)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2005
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2005)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2005
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου