Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Κλιματολογικές μεταβολές
P6_CRE(2005)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2005
html 
Κλιματολογικές μεταβολές (2)
P6_CRE(2005)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2005
html 
Ελαφρά όπλα (UN prepcom)
P6_CRE(2005)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2005
html 
Ορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
P6_CRE(2005)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2005
html 
Δικαιοσύνη για την οικογένεια του Robert McCartney
P6_CRE(2005)05-09
Δευτέρα 9 Μαΐου 2005
html 
Χρηματοπιστωτικές αγορές
P6_CRE(2005)04-27
Τετάρτη 27 Απριλίου 2005
html 
Λαμπεντούσα
P6_CRE(2005)04-14
Πέμπτη 14 Απριλίου 2005
html 
Λαμπεντούσα (2)
P6_CRE(2005)04-14
Πέμπτη 14 Απριλίου 2005
html 
Ώρα των ψηφοφοριών
P6_CRE(2005)04-14
Πέμπτη 14 Απριλίου 2005
html 
Διακοπή της συνόδου
P6_CRE(2005)04-14
Πέμπτη 14 Απριλίου 2005
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου