Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Απολύσεις στην Alstom
P6_CRE(2005)04-13
Τετάρτη 13 Απριλίου 2005
html 
Απολύσεις στην Alstom (2)
P6_CRE(2005)04-13
Τετάρτη 13 Απριλίου 2005
html 
Φορολογικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ
P6_CRE(2005)04-13
Τετάρτη 13 Απριλίου 2005
html 
Φορολογικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ (2)
P6_CRE(2005)04-13
Τετάρτη 13 Απριλίου 2005
html 
Διακρίσεις στην εσωτερική αγορά σε βάρος εργαζομένων και επιχειρήσεων από τα νέα κράτη μέλη
P6_CRE(2005)04-13
Τετάρτη 13 Απριλίου 2005
html 
Διακρίσεις στην εσωτερική αγορά σε βάρος εργαζομένων και επιχειρήσεων από τα νέα κράτη μέλη (2)
P6_CRE(2005)04-13
Τετάρτη 13 Απριλίου 2005
html 
Επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων με κινητήρα
P6_CRE(2005)04-13
Τετάρτη 13 Απριλίου 2005
html 
Επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων με κινητήρα (2)
P6_CRE(2005)04-13
Τετάρτη 13 Απριλίου 2005
html 
Απαλλαγές του προϋπολογισμού
P6_CRE(2005)04-12
Τρίτη 12 Απριλίου 2005
html 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (2003)
P6_CRE(2005)03-07
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2005
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου