Arutelud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, dos Santos Manuel" kohta leiti 881 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Direktiivi 2002/73/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega) ülevõtmine ja kohaldamine (lühiettekanne)
P6_CRE(2009)01-12
Esmaspäev, 12. jaanuar 2009
html 
Kliimamuutuse ja energia paketi läbirääkimiste seis (arutelu)
P6_CRE(2008)12-04
Neljapäev, 4. detsember 2008
html 
Teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustused (arutelu)
P6_CRE(2008)11-18
Teisipäev, 18. november 2008
html 
Teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustused (arutelu) (2)
P6_CRE(2008)11-18
Teisipäev, 18. november 2008
html 
Euroopa statistika (arutelu)
P6_CRE(2008)11-18
Teisipäev, 18. november 2008
html 
Euroopa statistika (arutelu) (2)
P6_CRE(2008)11-18
Teisipäev, 18. november 2008
html 
Rahalise abi süsteem liikmesriikide maksebilansi toetamiseks - Rahaline abi liikmesriikidele (arutelu)
P6_CRE(2008)11-18
Teisipäev, 18. november 2008
html 
Majandus- ja rahaliidu esimesed kümme aastat ja tulevik (arutelu)
P6_CRE(2008)11-17
Esmaspäev, 17. november 2008
html 
Aktsiisimaksu üldine kord (arutelu)
P6_CRE(2008)11-17
Esmaspäev, 17. november 2008
html 
Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine, sealhulgas ülemaailmse finantssüsteemi olukord (arutelu jätkamine)
P6_CRE(2008)10-08
Kolmapäev, 8. oktoober 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave