Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lamfalussy follow up - Future Structure of Supervision (debate)
P6_CRE(2008)10-08
Wednesday, 8 October 2008
html 
Situation of the world financial system and its consequences on the European markets (debate)
P6_CRE(2008)09-24
Wednesday, 24 September 2008
html 
Getting a grip on energy prices (debate)
P6_CRE(2008)09-24
Wednesday, 24 September 2008
html 
Sea piracy (debate)
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
Question Time (Council)
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
Question Time (Council) (2)
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
Question Time (Council) (3)
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
Question Time (Council) (4)
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
Question Time (Council) (5)
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
Question Time (Council) (6)
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest