Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Question Time (Council)
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
Question Time (Council) (2)
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
Question Time (Council) (3)
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
Question Time (Council) (4)
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
Question Time (Council) (5)
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
Question Time (Council) (6)
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
Hedge funds and private equity - Transparency of institutional investors (debate)
P6_CRE(2008)09-22
Monday, 22 September 2008
html 
Coup in Mauritania
P6_CRE(2008)09-04
Thursday, 4 September 2008
html 
Coup in Mauritania (2)
P6_CRE(2008)09-04
Thursday, 4 September 2008
html 
Hangings in Iran
P6_CRE(2008)09-04
Thursday, 4 September 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest