Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hangings in Iran
P6_CRE(2008)09-04
Thursday, 4 September 2008
html 
Albino killings in Tanzania
P6_CRE(2008)09-04
Thursday, 4 September 2008
html 
Albino killings in Tanzania (2)
P6_CRE(2008)09-04
Thursday, 4 September 2008
html 
Voting time
P6_CRE(2008)09-04
Thursday, 4 September 2008
html 
Albino killings in Tanzania (vote)
P6_CRE(2008)09-04
Thursday, 4 September 2008
html 
Adjournment of the session
P6_CRE(2008)09-04
Thursday, 4 September 2008
html 
The Millennium Development - Goal 5: maternal health (debate)
P6_CRE(2008)09-03
Wednesday, 3 September 2008
html 
Question Time (Commission)
P6_CRE(2008)09-03
Wednesday, 3 September 2008
html 
Question Time (Commission) (2)
P6_CRE(2008)09-03
Wednesday, 3 September 2008
html 
Question Time (Commission) (3)
P6_CRE(2008)09-03
Wednesday, 3 September 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest