Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Question Time (Commission)
P6_CRE(2008)09-03
Wednesday, 3 September 2008
html 
Question Time (Commission) (2)
P6_CRE(2008)09-03
Wednesday, 3 September 2008
html 
Question Time (Commission) (3)
P6_CRE(2008)09-03
Wednesday, 3 September 2008
html 
Question Time (Commission) (4)
P6_CRE(2008)09-03
Wednesday, 3 September 2008
html 
Question Time (Commission) (5)
P6_CRE(2008)09-03
Wednesday, 3 September 2008
html 
Question Time (Commission) (6)
P6_CRE(2008)09-03
Wednesday, 3 September 2008
html 
Question Time (Commission) (7)
P6_CRE(2008)09-03
Wednesday, 3 September 2008
html 
Question Time (Commission) (8)
P6_CRE(2008)09-03
Wednesday, 3 September 2008
html 
Question Time (Commission) (9)
P6_CRE(2008)09-03
Wednesday, 3 September 2008
html 
European Judicial Network - Strengthening of Eurojust and amendment of Decision 2002/187/JHA - Application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters (debate)
P6_CRE(2008)09-01
Monday, 1 September 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest