Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Question Time (Council)
P6_CRE(2008)07-08
Tuesday, 8 July 2008
html 
Preparation of the EU/Russia summit (26-27 June 2008) (debate)
P6_CRE(2008)06-18
Wednesday, 18 June 2008
html 
Question Time (Council)
P6_CRE(2008)06-18
Wednesday, 18 June 2008
html 
Question Time (Council) (2)
P6_CRE(2008)06-18
Wednesday, 18 June 2008
html 
Question Time (Council) (3)
P6_CRE(2008)06-18
Wednesday, 18 June 2008
html 
Question Time (Council) (4)
P6_CRE(2008)06-18
Wednesday, 18 June 2008
html 
Question Time (Council) (5)
P6_CRE(2008)06-18
Wednesday, 18 June 2008
html 
Question Time (Council) (6)
P6_CRE(2008)06-18
Wednesday, 18 June 2008
html 
Question Time (Council) (7)
P6_CRE(2008)06-18
Wednesday, 18 June 2008
html 
Question Time (Council) (8)
P6_CRE(2008)06-18
Wednesday, 18 June 2008
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest