Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Request for defence of the parliamentary immunity of Mr Witold Tomczak (debate)
P6_CRE(2008)02-18
Monday, 18 February 2008
html 
Request for defence of the parliamentary immunity of Mr Witold Tomczak (debate) (2)
P6_CRE(2008)02-18
Monday, 18 February 2008
html 
Transparency in financial matters (debate)
P6_CRE(2008)02-18
Monday, 18 February 2008
html 
Transparency in financial matters (debate) (2)
P6_CRE(2008)02-18
Monday, 18 February 2008
html 
Transparency in financial matters (debate) (3)
P6_CRE(2008)02-18
Monday, 18 February 2008
html 
Protection of the Communities’ financial interests – Fight against fraud – Annual reports 2005 and 2006 (debate)
P6_CRE(2008)02-18
Monday, 18 February 2008
html 
Situation in Pakistan following the assassination of Benazir Bhutto (debate)
P6_CRE(2008)01-16
Wednesday, 16 January 2008
html 
Situation in Pakistan following the assassination of Benazir Bhutto (debate) (2)
P6_CRE(2008)01-16
Wednesday, 16 January 2008
html 
Situation in Pakistan following the assassination of Benazir Bhutto (debate) (3)
P6_CRE(2008)01-16
Wednesday, 16 January 2008
html 
Question Time (Council)
P6_CRE(2008)01-16
Wednesday, 16 January 2008
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest