Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Protection and conservation of the marine environment: Marine Strategy Directive (debate)
P6_CRE(2007)12-10
Monday, 10 December 2007
html 
Air pollution: ambient air quality and cleaner air for Europe (debate)
P6_CRE(2007)12-10
Monday, 10 December 2007
html 
Strengthening the European Neighbourhood Policy - Situation in Georgia (debate)
P6_CRE(2007)11-14
Wednesday, 14 November 2007
html 
Question Time (Council)
P6_CRE(2007)11-14
Wednesday, 14 November 2007
html 
Question Time (Council) (2)
P6_CRE(2007)11-14
Wednesday, 14 November 2007
html 
Question Time (Council) (3)
P6_CRE(2007)11-14
Wednesday, 14 November 2007
html 
Question Time (Council) (4)
P6_CRE(2007)11-14
Wednesday, 14 November 2007
html 
Question Time (Council) (5)
P6_CRE(2007)11-14
Wednesday, 14 November 2007
html 
Question Time (Council) (6)
P6_CRE(2007)11-14
Wednesday, 14 November 2007
html 
Question Time (Council) (7)
P6_CRE(2007)11-14
Wednesday, 14 November 2007
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest