Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Question Time (Council)
P6_CRE(2007)11-14
Wednesday, 14 November 2007
html 
The regional impact of earthquakes (debate)
P6_CRE(2007)11-13
Tuesday, 13 November 2007
html 
Proclamation of consensus on humanitarian aid - The European Union and Humanitarian Aid (debate)
P6_CRE(2007)11-13
Tuesday, 13 November 2007
html 
Proclamation of consensus on humanitarian aid - The European Union and Humanitarian Aid (debate) (2)
P6_CRE(2007)11-13
Tuesday, 13 November 2007
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2007)10-25
Thursday, 25 October 2007
html 
A6-0404/2007
An international treaty prohibiting cluster bombs (debate)
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
Council Question Time
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
Council Question Time (2)
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
Council Question Time (3)
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
Council Question Time (4)
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest