Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Question Time (Commission)
P6_CRE(2009)04-22
Wednesday, 22 April 2009
html 
Question Time (Commission) (2)
P6_CRE(2009)04-22
Wednesday, 22 April 2009
html 
Equal treatment of persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation (debate)
P6_CRE(2009)04-01
Wednesday, 1 April 2009
html 
Equal treatment of persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation (debate) (2)
P6_CRE(2009)04-01
Wednesday, 1 April 2009
html 
Equal treatment of persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation (debate) (3)
P6_CRE(2009)04-01
Wednesday, 1 April 2009
html 
The state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (debate)
P6_CRE(2009)03-25
Wednesday, 25 March 2009
html 
Interim Trade Agreement with Turkmenistan - Interim Agreement with Turkmenistan (debate)
P6_CRE(2009)03-25
Wednesday, 25 March 2009
html 
Interim Trade Agreement with Turkmenistan - Interim Agreement with Turkmenistan (debate) (2)
P6_CRE(2009)03-25
Wednesday, 25 March 2009
html 
Bi-annual evaluation of the EU-Belarus dialogue (debate)
P6_CRE(2009)03-25
Wednesday, 25 March 2009
html 
Bi-annual evaluation of the EU-Belarus dialogue (debate) (2)
P6_CRE(2009)03-25
Wednesday, 25 March 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest