Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Council Question Time
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
Council Question Time (2)
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
Council Question Time (3)
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
Council Question Time (4)
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
Council Question Time (5)
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
Council Question Time (6)
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
Council Question Time (7)
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
Council Question Time (8)
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
Council Question Time (9)
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
Council Question Time (10)
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pravna obavijest