Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Review procedures concerning the award of public contracts (debate)
P6_CRE(2007)06-21
Thursday, 21 June 2007
html 
Review procedures concerning the award of public contracts (debate) (2)
P6_CRE(2007)06-21
Thursday, 21 June 2007
html 
Consumer confidence in the digital environment (debate)
P6_CRE(2007)06-21
Thursday, 21 June 2007
html 
Commission Question Time
P6_CRE(2007)06-19
Tuesday, 19 June 2007
html 
Commission Question Time (2)
P6_CRE(2007)06-19
Tuesday, 19 June 2007
html 
Commission Question Time (3)
P6_CRE(2007)06-19
Tuesday, 19 June 2007
html 
Commission Question Time (4)
P6_CRE(2007)06-19
Tuesday, 19 June 2007
html 
Commission Question Time (5)
P6_CRE(2007)06-19
Tuesday, 19 June 2007
html 
Commission Question Time (6)
P6_CRE(2007)06-19
Tuesday, 19 June 2007
html 
Commission Question Time (7)
P6_CRE(2007)06-19
Tuesday, 19 June 2007
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pravna obavijest