Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Budget aid for developing countries (debate)
P6_CRE(2007)02-14
Wednesday, 14 February 2007
html 
Budget aid for developing countries (debate) (2)
P6_CRE(2007)02-14
Wednesday, 14 February 2007
html 
Illegal fishing (debate)
P6_CRE(2007)02-14
Wednesday, 14 February 2007
html 
Illegal fishing (debate) (2)
P6_CRE(2007)02-14
Wednesday, 14 February 2007
html 
Commission Question Time
P6_CRE(2007)02-13
Tuesday, 13 February 2007
html 
Commission Question Time (2)
P6_CRE(2007)02-13
Tuesday, 13 February 2007
html 
Commission Question Time (3)
P6_CRE(2007)02-13
Tuesday, 13 February 2007
html 
Commission Question Time (4)
P6_CRE(2007)02-13
Tuesday, 13 February 2007
html 
Commission Question Time (5)
P6_CRE(2007)02-13
Tuesday, 13 February 2007
html 
Commission Question Time (6)
P6_CRE(2007)02-13
Tuesday, 13 February 2007
html 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Pravna obavijest