Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sri Lanka (debate)
P6_CRE(2009)03-11
Wednesday, 11 March 2009
html 
Question Time (Commission)
P6_CRE(2009)03-10
Tuesday, 10 March 2009
html 
Question Time (Commission) (2)
P6_CRE(2009)03-10
Tuesday, 10 March 2009
html 
Question Time (Commission) (3)
P6_CRE(2009)03-10
Tuesday, 10 March 2009
html 
Question Time (Commission) (4)
P6_CRE(2009)03-10
Tuesday, 10 March 2009
html 
Question Time (Commission) (5)
P6_CRE(2009)03-10
Tuesday, 10 March 2009
html 
Question Time (Commission) (6)
P6_CRE(2009)03-10
Tuesday, 10 March 2009
html 
Question Time (Commission) (7)
P6_CRE(2009)03-10
Tuesday, 10 March 2009
html 
Question Time (Commission) (8)
P6_CRE(2009)03-10
Tuesday, 10 March 2009
html 
Question Time (Commission) (9)
P6_CRE(2009)03-10
Tuesday, 10 March 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest