Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Question Time (Commission)
P6_CRE(2009)03-10
Tuesday, 10 March 2009
html 
Question Time (Commission) (2)
P6_CRE(2009)03-10
Tuesday, 10 March 2009
html 
Question Time (Commission) (3)
P6_CRE(2009)03-10
Tuesday, 10 March 2009
html 
Question Time (Commission) (4)
P6_CRE(2009)03-10
Tuesday, 10 March 2009
html 
Question Time (Commission) (5)
P6_CRE(2009)03-10
Tuesday, 10 March 2009
html 
Question Time (Commission) (6)
P6_CRE(2009)03-10
Tuesday, 10 March 2009
html 
The review of the European Neighbourhood Policy Instrument (debate)
P6_CRE(2009)02-18
Wednesday, 18 February 2009
html 
The review of the European Neighbourhood Policy Instrument (debate) (2)
P6_CRE(2009)02-18
Wednesday, 18 February 2009
html 
Financing of actions other than Official Development Assistance in countries falling under Regulation (EC) 1905/2006 (debate)
P6_CRE(2009)02-18
Wednesday, 18 February 2009
html 
Financing of actions other than Official Development Assistance in countries falling under Regulation (EC) 1905/2006 (debate) (2)
P6_CRE(2009)02-18
Wednesday, 18 February 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest