Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Vojvodina
P6_CRE(2005)09-29
Thursday, 29 September 2005
html 
Voting time
P6_CRE(2005)09-29
Thursday, 29 September 2005
html 
Vojvodina
P6_CRE(2005)09-29
Thursday, 29 September 2005
html 
Adjournment of the session
P6_CRE(2005)09-29
Thursday, 29 September 2005
html 
Reform of the UN, the Millennium Development Goals
P6_CRE(2005)09-28
Wednesday, 28 September 2005
html 
Council Question Time
P6_CRE(2005)09-28
Wednesday, 28 September 2005
html 
Council Question Time (2)
P6_CRE(2005)09-28
Wednesday, 28 September 2005
html 
Council Question Time (3)
P6_CRE(2005)09-28
Wednesday, 28 September 2005
html 
Council Question Time (4)
P6_CRE(2005)09-28
Wednesday, 28 September 2005
html 
Council Question Time (5)
P6_CRE(2005)09-28
Wednesday, 28 September 2005
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Pravna obavijest