Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Protection of minorities in Europe (debate)
P6_CRE(2009)02-03
Tuesday, 3 February 2009
html 
Protection of minorities in Europe (debate) (2)
P6_CRE(2009)02-03
Tuesday, 3 February 2009
html 
Voting rights for non-citizens of Latvia in local elections (debate)
P6_CRE(2009)02-03
Tuesday, 3 February 2009
html 
Voting rights for non-citizens of Latvia in local elections (debate) (2)
P6_CRE(2009)02-03
Tuesday, 3 February 2009
html 
Voting rights for non-citizens of Latvia in local elections (debate) (3)
P6_CRE(2009)02-03
Tuesday, 3 February 2009
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2009)01-15
Thursday, 15 January 2009
html 
B6-0051/2009
Revision of the Broadcasting Communication - State aid for public broadcasting (debate)
P6_CRE(2009)01-12
Monday, 12 January 2009
html 
Trade and economic relations with Western Balkans (short presentation)
P6_CRE(2009)01-12
Monday, 12 January 2009
html 
Trade and economic relations with Western Balkans (short presentation) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Monday, 12 January 2009
html 
The common agricultural policy and global food security (short presentation)
P6_CRE(2009)01-12
Monday, 12 January 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest