Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Climate change
P6_CRE(2005)05-10
Tuesday, 10 May 2005
html 
Climate change (2)
P6_CRE(2005)05-10
Tuesday, 10 May 2005
html 
Small arms (UN prepcom)
P6_CRE(2005)05-10
Tuesday, 10 May 2005
html 
Appointment to the ECB Executive Board
P6_CRE(2005)05-10
Tuesday, 10 May 2005
html 
Justice for the McCartney Family
P6_CRE(2005)05-09
Monday, 9 May 2005
html 
Financial markets
P6_CRE(2005)04-27
Wednesday, 27 April 2005
html 
Lampedusa
P6_CRE(2005)04-14
Thursday, 14 April 2005
html 
Lampedusa (2)
P6_CRE(2005)04-14
Thursday, 14 April 2005
html 
Voting time
P6_CRE(2005)04-14
Thursday, 14 April 2005
html 
Adjournment of the session
P6_CRE(2005)04-14
Thursday, 14 April 2005
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Pravna obavijest