Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Redundancies at Alstom
P6_CRE(2005)04-13
Wednesday, 13 April 2005
html 
Redundancies at Alstom (2)
P6_CRE(2005)04-13
Wednesday, 13 April 2005
html 
Fiscal and environmental dumping
P6_CRE(2005)04-13
Wednesday, 13 April 2005
html 
Fiscal and environmental dumping (2)
P6_CRE(2005)04-13
Wednesday, 13 April 2005
html 
Discrimination against workers and companies from the new Member States in the EU internal market
P6_CRE(2005)04-13
Wednesday, 13 April 2005
html 
Discrimination against workers and companies from the new Member States in the EU internal market (2)
P6_CRE(2005)04-13
Wednesday, 13 April 2005
html 
Reusability, recyclability and recoverability of motor vehicles
P6_CRE(2005)04-13
Wednesday, 13 April 2005
html 
Reusability, recyclability and recoverability of motor vehicles (2)
P6_CRE(2005)04-13
Wednesday, 13 April 2005
html 
Budgetary discharge
P6_CRE(2005)04-12
Tuesday, 12 April 2005
html 
EIB activity report 2003
P6_CRE(2005)03-07
Monday, 7 March 2005
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Pravna obavijest