Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
The common agricultural policy and global food security (short presentation)
P6_CRE(2009)01-12
Monday, 12 January 2009
html 
Developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon (short presentation)
P6_CRE(2009)01-12
Monday, 12 January 2009
html 
Developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon (short presentation) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Monday, 12 January 2009
html 
Public finances in the EMU – 2007-2008 (short presentation)
P6_CRE(2009)01-12
Monday, 12 January 2009
html 
Public finances in the EMU – 2007-2008 (short presentation) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Monday, 12 January 2009
html 
The transposition, implementation and enforcement of Directives 2005/29/EC and 2006/114/EC (short presentation)
P6_CRE(2009)01-12
Monday, 12 January 2009
html 
The transposition, implementation and enforcement of Directives 2005/29/EC and 2006/114/EC (short presentation) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Monday, 12 January 2009
html 
CFP and the ecosystem approach to fisheries management (short presentation)
P6_CRE(2009)01-12
Monday, 12 January 2009
html 
CFP and the ecosystem approach to fisheries management (short presentation) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Monday, 12 January 2009
html 
Equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions (short presentation)
P6_CRE(2009)01-12
Monday, 12 January 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest