Diskusijos
Rezultatas (-ai) "881" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bendroji žemės ūkio politika ir pasaulinė maisto sauga (trumpas pristatymas)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmadienis, 2009 m. sausio 12 d.
html 
Pilietinio dialogo plėtros perspektyvos remiantis Lisabonos sutartimi (trumpas pristatymas)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmadienis, 2009 m. sausio 12 d.
html 
Pilietinio dialogo plėtros perspektyvos remiantis Lisabonos sutartimi (trumpas pristatymas) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmadienis, 2009 m. sausio 12 d.
html 
EPS viešieji finansai 2007–2008 m. (trumpas pristatymas)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmadienis, 2009 m. sausio 12 d.
html 
EPS viešieji finansai 2007–2008 m. (trumpas pristatymas) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmadienis, 2009 m. sausio 12 d.
html 
Direktyvos 2005/29/EB ir Direktyvos 2006/114/EB perkėlimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas (trumpas pristatymas)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmadienis, 2009 m. sausio 12 d.
html 
Direktyvos 2005/29/EB ir Direktyvos 2006/114/EB perkėlimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas (trumpas pristatymas) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmadienis, 2009 m. sausio 12 d.
html 
BŽP ir ekosisteminis žvejybos valdymo metodas (trumpas pristatymas)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmadienis, 2009 m. sausio 12 d.
html 
BŽP ir ekosisteminis žvejybos valdymo metodas (trumpas pristatymas) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmadienis, 2009 m. sausio 12 d.
html 
Direktyvos 2002/73/EB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu perkėlimas ir taikymas (trumpas pristatymas)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmadienis, 2009 m. sausio 12 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas