Debates
Meklēšanas rezultāti: 881 ar "6. parlamentārais sasaukums, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Gripas epidēmija (debates)
P6_CRE(2009)05-04
Pirmdien, 2009. gada 4. maijs
html 
Vienlīdzība attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā - Drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošana strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, un strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti (debates)
P6_CRE(2009)05-04
Pirmdien, 2009. gada 4. maijs
html 
Stabilitātes un labklājības nostiprināšana Rietumbalkānos - Stāvoklis Bosnijā un Hercegovinā (debates)
P6_CRE(2009)04-23
Ceturtdien, 2009. gada 23. aprīlis
html 
Kodolieroču neizplatīšana un Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) nākotne (debates)
P6_CRE(2009)04-23
Ceturtdien, 2009. gada 23. aprīlis
html 
Kodolieroču neizplatīšana un Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) nākotne (debates) (2)
P6_CRE(2009)04-23
Ceturtdien, 2009. gada 23. aprīlis
html 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām - Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām - Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (fakultatīvais protokols) (debates)
P6_CRE(2009)04-23
Ceturtdien, 2009. gada 23. aprīlis
html 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām - Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām - Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (fakultatīvais protokols) (debates) (2)
P6_CRE(2009)04-23
Ceturtdien, 2009. gada 23. aprīlis
html 
Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem - Autobusu pasažieru tiesības (debates)
P6_CRE(2009)04-22
Trešdien, 2009. gada 22. aprīlis
html 
Jautājumu laiks (Komisija)
P6_CRE(2009)04-22
Trešdien, 2009. gada 22. aprīlis
html 
Jautājumu laiks (Komisija) (2)
P6_CRE(2009)04-22
Trešdien, 2009. gada 22. aprīlis
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums