Debates
Meklēšanas rezultāti: 881 ar "6. parlamentārais sasaukums, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kopējā lauksaimniecības politika un vispārējā nodrošinātība ar pārtiku (īss izklāsts)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmdien, 2009. gada 12. janvāris
html 
Pilsoniska dialoga izveides perspektīvas Lisabonas līguma ietvaros (īss izklāsts)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmdien, 2009. gada 12. janvāris
html 
Pilsoniska dialoga izveides perspektīvas Lisabonas līguma ietvaros (īss izklāsts) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmdien, 2009. gada 12. janvāris
html 
Publiskās finanses EMS – 2007. un 2008. gads (īss izklāsts)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmdien, 2009. gada 12. janvāris
html 
Publiskās finanses EMS – 2007. un 2008. gads (īss izklāsts) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmdien, 2009. gada 12. janvāris
html 
Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, un Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu transponēšana, īstenošana un tās uzraudzība (īss izklāsts)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmdien, 2009. gada 12. janvāris
html 
Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, un Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu transponēšana, īstenošana un tās uzraudzība (īss izklāsts) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmdien, 2009. gada 12. janvāris
html 
KZP un ekosistēmiska pieeja zivsaimniecības pārvaldībā (īss izklāsts)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmdien, 2009. gada 12. janvāris
html 
KZP un ekosistēmiska pieeja zivsaimniecības pārvaldībā (īss izklāsts) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmdien, 2009. gada 12. janvāris
html 
Direktīvas 2002/73/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem, transponēšana un piemērošana (īss izklāsts)
P6_CRE(2009)01-12
Pirmdien, 2009. gada 12. janvāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums