Debatten
881 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
De omzetting en toepassing van Richtlijn 2002/73/EG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden (korte presentatie)
P6_CRE(2009)01-12
Maandag 12 januari 2009
html 
Stand van de onderhandelingen over het klimaat- en energiepakket (debat)
P6_CRE(2008)12-04
Donderdag 4 december 2008
html 
Openbaarmakings- en vertalingsverplichtingen van bepaalde vennootschapsvormen (debat)
P6_CRE(2008)11-18
Dinsdag 18 november 2008
html 
Openbaarmakings- en vertalingsverplichtingen van bepaalde vennootschapsvormen (debat) (2)
P6_CRE(2008)11-18
Dinsdag 18 november 2008
html 
Europese statistiek (debat)
P6_CRE(2008)11-18
Dinsdag 18 november 2008
html 
Europese statistiek (debat) (2)
P6_CRE(2008)11-18
Dinsdag 18 november 2008
html 
Mechanisme voor financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten - Financiële steun aan de lidstaten (debat)
P6_CRE(2008)11-18
Dinsdag 18 november 2008
html 
EMU@10: Tien jaar Economische en Monetaire Unie (debat)
P6_CRE(2008)11-17
Maandag 17 november 2008
html 
Algemene regeling inzake accijns (debat)
P6_CRE(2008)11-17
Maandag 17 november 2008
html 
Voorbereiding van de Europese Raad, met inbegrip van de situatie van het globaal financieel systeem (voortzetting van het debat)
P6_CRE(2008)10-08
Woensdag 8 oktober 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling